U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

'Het is vandaag de eerste dag
om met iets te beginnen
waar niemand aan begon'


uit: 'Een ander Pad' van Fetze Pijlman
        gedicht 'De eerste dag', 3e vers


Nederland staat aan het begin van een verandering van tijdperk. We gaan naar een andere samenleving met nieuwe machtsverhoudingen die totaal -ingrijpend- anders zullen zijn en waarbij de mens centraal komt te staan. Het is geen verandering van vandaag op morgen, nog decennia lang zullen vele nieuwe vragen en opgaven op ons afkomen. Met veel interactie en onzekerheid zowel maatschappelijk, privé als op ons werk. Het is deze combinatie van kenmerken die het zo indringend maken en ons voor nieuwe vragen en opgaven stelt.

Na een tijdperk van institutionaliseren, privatiseren, consumeren, marktwerking en centraliseren gaan we over in een nieuw tijdperk van meer de mens voorop, het maatwerk, samen in co-operatie en flexibel naar een duurzamere samenleving en economie. Samenleving 3.0; een nieuwe orde van meer 'leefwereld' en minder 'systeem- en overheidswereld'.

 

Dit betekent anders doen…

Minder gedreven vanuit het geld, de controle of macht en meer vanuit de betrokkenheid en het verbinden; menselijker, eenvoudiger en duurzamer. Controle en beheersing maken plaats voor de mens, de samenwerking en het vertrouwen.

Ieder individu en elk initiatief telt en een ieder kan juist het verschil maken. Dit zal veelal gebeuren in nieuwe vormen van gezamenlijkheid als 'co-operatie', 'co-creatie' en 'co-eigenaarschap'. Dit is doorzettingskracht geven aan mensen en aan professionals.

 

  

 

 

 

Dit vraagt ander (bestuurlijk) leiderschap…

  • een beetje 'atypisch' met vooral doen wat je zegt. Open en transparant de koers bepalen en handelen om te zorgen dat het menselijker, en eenvoudiger kan;
  • vernieuwend zijn door te zoeken naar het niet-geijkte of te wel 'out of de box';
  • die mensen uitdaagt verandering teweeg te brengen door dromen, denken, doorzien,  durven, doen en doorzetten om zo de maatschappelijke opgaven te realiseren;
  • vertaald in begrippen als: stimuleren, motiveren, faciliteren, pragmatisme, teamcultuur en netwerk;
  • met vertrouwen in professionals én ruimte geven om het goede te doen.

 

 

Waarom BB[D]H...

 

Hoe graag en vol energie we in beweging zijn, het zal botsen tussen de gevestigde orde en de opkomende nieuwe orde. Er zal interne en externe weerstand zijn, processen vallen stil, veranderingstrajecten lopen vast en/of samenwerking brengt niet wat ze zouden moeten opleveren.

 

BB[D]H zorgt ...

  • dat processen, verandertrajecten en/of samenwerking weer gaan lopen om zo tot realisatie te komen;
  • voor meerwaarde in de zin van 'daadkracht';
  • voor mensgerichte aanpak met een stevige mentaliteit van willen, durven en doen;
  • voor een sterke wil om zaken gezamenlijk tot een succes te maken en zoekt daarbij met betrokkene naar niet geijkte oplossingen;
  • voor nieuwe zienswijzen, levert concrete resultaten en is daar op af te rekenen.

 

BB[D]H doet dit ...

In de vorm van een advies/ondersteuningstraject; interim/programmamanagement of onafhankelijk voorzitterschap.

 

Betekenisvol in veranderen

 

Meer weten, neem contact op om verder te horen en van gedachten te wisselen.