U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

 

 

 

 

In 2010 heb ik Bureau Bestuurs[Daad]kracht Huijbers opgericht om vanuit mijn ambitie en ervaring organisaties te helpen en te vergezellen bij de realisatie van hun veranderopgaven. Mensen en organisaties in alle sectoren zijn meer en meer met elkaar betrokken en verbonden en ik geloof in de kracht van mensen en organisaties die samen in co-operatie en co-creatie (meer)waarde creëren voor de samenleving in zijn geheel. Meer lezen...

 

 

 

Advies- /ondersteuningstraject, als interim bestuurder/manager of als onafhankelijke (interim) voorzitter voor specifieke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van leiderschap, strategieontwikkeling, transformatieprocessen en organisatie ontwikkeltrajecten. Met name in de wereld van onderwijs, zorg en welzijn, publiek gefinancierde organisaties en overheid. O.a. door 'Uit-het-raam-kijk-sessies' en Begeleide Collegiale Consultatie (BCC).

 

 

De opdracht: als een van de twee “kwartiermakers” het locatiemanagement van de Grote Kerk vorm gaan geven opdat na anderhalf jaar duidelijkheid is ontstaan voor de opdrachtgever over de inhoud (competenties) en inzet  van het locatiemanagement voor de verdere exploitatie de jaren er na. Het ‘kwartiermaken’ zal een lerend proces zijn in beheer, verhuur en positionering/branding.

 

 

 

 

 

Onderzoek en advisering als onafhankelijk voorzitter naar een verbeterde en duurzame samenwerkingsrelatie Bevrijdingsfestival Wageningen. Wat leeft er en wat is nodig om de samenwerking voor, tijdens en na het Bevrijdingsfestival duurzaam beter te laten verlopen.

"In de pers": Nieuw horecaplatform verzekert toekomst bevrijdingsfestival (de Gelderlander 10-03-18)  &  '5 Mei' wil ook vrede in de stad Wageningen (de Gelderlander 15-02-18)  &  Ruzies bedreigen toekomst bevrijdingsfestival Wageningen (de Gelderlander 23-12-17)

 

 

 

 

 

Doorontwikkelen naar een toekomstbestendige organisatie. Dit door verandering naar een kleinere, meer flexibele netwerkorganisatie die mede op projectenbasis financiering zoekt. Gecombineerd met maatschappelijk ondernemerschap in betaalde dienstverlening, fondswerving en een geïntensiveerde ledenvereniging.

 

 

 

 

 

Twee zeer nauw samenwerkende ondernemingen -familiebedrijven- beter aan elkaar laten aansluiten in cultuur en het vereenvoudigen van administratieve processen.

 

 

 

 

 

Als onafhankelijke voorzitter verbeteren van samenwerking, kennisdeling en netwerken tussen onderwijsveld, bedrijfsleven en overheden.

 

 

 

 

 

Formeren, oprichten en bemensen van Stichting Wageningse Eng en Territoriaal Adviescommissie Wageningse Eng. Beide als grondslag voor het herstel van vertrouwen en een duurzame samenwerking van alle gebruikers en belanghebbenden op en rond het eeuwenoude agrarische cultuurlandschap van de Wageningse Eng.

 

 

 

Wethouder vanuit samenwerking, betrokkenheid en co-productie, voortgang en resultaat in dossiers d.m.v. 'out of de box' oplossingen, beweging in processen door eigentijdse experimenten met een stevige willen, durven en doen mentaliteit. 

 

 

 

 

Een familiebedrijf dat al 150 jaar werkt aan wat nu de ‘circulaire economie’ heet. Met kennis op het gebied van inzameling, recycling en productie. In de jaren 90 van de vorige eeuw mede gestalte gegeven aan de transitie van een 'ouderwets en conservatieve' onderneming naar een eigentijdse en duurzame onderneming in de recyclingbranche.

 

Meer weten, neem contact op om verder te horen en van gedachten te wisselen.