U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling en strategie en daarin de sparringpartner voor bestuur, directie en management. Zorgen dat ambities gerealiseerd worden en dat de projecten/taken/opdrachten op een goede manier vervuld worden. Belangrijk daarbij zijn de veranderkundige opgaven die aan deze ambities ten grondslag liggen, te verwezenlijken.

Integraal leidinggevend die een werkomgeving bevordert van samenwerking, betrokkenheid en vakmanschap en zorg draagt voor een waarderend klimaat. Ik ben een coachende leidinggevende, die vertrouwen geeft en mensen in beweging brengt door stimuleren, motiveren en aanspreken.

Opdrachtgeverschap op inhoud, mensen en middelen waarbij de inhoudelijke kennis binnen de organisatie is belegd. Vooral sturend op proces en meer wetend van strategie en ontwikkeling -organisatie breed- dan van de inhoud.

Netwerker in het signaleren, acteren en verbinden met externe ontwikkelingen bij het realiseren van de ambities. Onderhouden en opzetten van netwerken is in dit kader cruciaal. Ik fungeer hier niet als inhoudsdeskundige. Deze rol hebben de medewerkers in de organisatie. 

 

 

Het begint bij

Een kop koffie en een ‘benen-op-tafel-gesprek’. Zonder agenda en uit de waan van de dag op een andere manier stil staan en reflecteren waar de vraag echt om gaat en pas dan weer vooruit. De essentiële vraag die we dan overdenken is: wat houdt je zoal bezig? Niet om direct allerlei mogelijke oplossingen aan te dragen maar om alleen te luisteren, daar ik weet dat organisatieontwikkeling begint bij goed kijken en goed zien. Een aanpak die op zich al als zeer positief en verhelderend wordt ervaren en vooral bedoeld is om te ervaren dat ik oprecht geïnteresseerd ben in dat wat u bezighoudt; luisteren zonder oordeel en in alle rust vragen stellen die helpen om de context scherp te krijgen. Het is een 'begin' die waarde toevoegt.

Na afloop van de ontmoeting heeft u een helder beeld van wie ik ben, wat kenmerkend is voor mij en kunt u beoordelen of ik een betekenisvolle rol kan vervullen per direct of op een later moment.

 

 

Meer weten, neem contact op om verder te horen en van gedachten te wisselen.